Smart English Clinic

Smart English ClinicRINGKASAN PROGRAM
Seminar ini merupakan satu bengkel Bahasa Inggeris untuk pelajar-pelajar UPSR / PMR / SPM, terbuka juga kepada semua pelajar peringkat sekolah rendah / menengah / Institut Kemahiran / IPT dan lain-lain. Melalui seminar ini pelajar akan didedahkan dengan pelbagai teknik yang diadun dengan begitu sistematik dan canggih yang mampu membantu pelajar menguasai Bahasa Inggeris dengan mudah, ringkas, cepat dan tepat. Pelajar juga akan didedahkan dengan teknik menjawab soalan-soalan Bahasa Inggeris UPSR / PMR / SPM.
Teknik KATA KUNCI (KEYWORDS) dan FRASA KUNCI (KEYPHRASE) adalah kaedah terbaru dan canggih yang dicipta khas bagi memudahkan pelajar memahami dan menguasai Bahasa Inggeris dengan pantas, efektif dan cemerlang.
BIODATA PANEL
Nama :Dr. Dzulkafli bin Bistamam
Pendidikan :
Ph.D (TESL), UIA Sarjana (TESL), Universiti of Iowa, USA
Ijazah Sarjana Muda (TESL), UPM Diploma Perguruan (TESL)
Pengalaman:
  1. 21 tahun mencipta, membimbing, mengkaji, melatih dan mengamalkan kaedah pembelajaran dan pengajaran (P & P) Bahasa Inggeris di semua peringkat daripada pra sekolah hingga universiti, professional dan guru- guru di seluruh Malaysia, Thailand, Indonesia dan Brunei.
Smart English Clinic
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.